VIII konferencja – Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych

Konferencja zorganizowana przez redakcję „Rynku Instalacyjnego” odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach 29 listopada 2018 r. Wzięło w niej udział blisko 140 specjalistów. Obradom patronował Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dowiedz się więcej  >>

VII konferencja – Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych

Podczas siódmej konferencji nt. ochrony ppoż. wiele uwagi poświęcono mającym wejść w życie w styczniu 2018 r. zmianom w warunkach technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, praktycznym aspektom projektowania, budowy i odbiorów wentylacji pożarowej, stałym urządzeniom gaśniczym oraz kwestiom formalno-prawnym w procesie projektowania i odbiorów.

Dowiedz się więcej  >>

VI konferencja – Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych

Konferencja „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja” odbyła się 29 września 2016 r. w Katowicach w gmachu Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyło w niej blisko 250 projektantów z Górnego i Dolnego Śląska, Zagłębia, Opolszczyzny i Podbeskidzia.

Dowiedz się więcej  >>

V konferencja – Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych

21 maja 2015 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się V Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”, organizowana przez redakcje „Rynku Instalacyjnego” i „elektro.info”.

Dowiedz się więcej  >>

IV konferencja – Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych

29 maja 2014 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się IV Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”, organizowana po raz kolejny przez redakcje „Rynku Instalacyjnego” oraz „elektro.info”.

Dowiedz się więcej  >>

III konferencja – Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych

7 listopada 2013 roku, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona instalacjom ppoż., organizowana przez redakcje miesięczników „Rynek Instalacyjny” oraz „elektro.info”. Organizatorzy w tym roku zaproponowali uczestnikom skupienie się na sterowaniu urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych – projektowaniu, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i gaśniczych.

Dowiedz się więcej  >>