Konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja” to całodzienne specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów. W najbliższej edycji planujemy dwa bloki tematyczne: pierwszy poświęcony wentylacji pożarowej, a drugi dotyczący instalacji tryskaczowych i pompowni ppoż. Wystąpienia ekspertów zostaną uzupełnione referatami technicznymi specjalistów z firm oferujących technologie i urządzenia ppoż.

Planowany zakres:

  • mieszane (hybrydowe) rozwiązania w wentylacji pożarowej,
  • wentylacja pożarowa – wybrane problemy związane z projektowaniem systemów oddymiania oraz przykłady oceny poprawności wykonania i działania,
  • projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach,
  • dobór systemów różnicowania ciśnień,
  • zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów wybuchowych i toksycznych,
  • techniki zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych,
  • stałe urządzenia gaśnicze – instalacje tryskaczowe,
  • pompownie pożarowe – projektowanie i odbiory,
  • integracja systemów sterowania wentylacją i oddymiania.

Zapraszam Państwa do uczestnictwa!
Waldemar Joniec, redaktor naczelny „Rynku Instalacyjnego”

 

 

„Rynek Instalacyjny” to czasopismo, portal internetowy i księgarnia branżowa. Od 1993 roku piszemy o instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych.