29 maja 2014 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się IV Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”, organizowana po raz kolejny przez redakcje „Rynku Instalacyjnego” oraz „elektro.info”.

Po krótkiej inauguracji uczestnicy konferencji przeszli do sal wykładowych. Wzorem bowiem ubiegłego roku konferencja została podzielona na dwie równolegle trwające sesje: elektryczną (sala A) oraz sanitarnoinstalacyjną (sala B).

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONFERENCJI >>

O czym rozmawiano w sali sanitarnoinstalacyjnej?

1. Dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), który skupił się na temacie systemów wentylacji pożarowej, a szczególnie zapobieganiu zadymieniu w budynkach.

Sygnalizował, że sporym problemem w ochronie ppoż. budynków często jest nie tyle projekt, co eksploatacja przestrzeni, która wpływa na zakłócenie przepływu strumieni powietrza, utrudniając działanie systemu ppoż. w przypadku pożaru. Do takich błędów instalacyjnych zaliczyć można np. zagospodarowywanie korytarzy na przestrzeń biurową, czy wentylatorowni na składzik, czy szatnię.

Zdradził także, że norma 12101-13 jest w zasadzie już gotowa, ale komitet CEN jej nie wyda, dopóki nie wyda dzielącej środowisko producentów normy produktowej 12101-6. Norma zatem ukaże się prawdopodobnie w ciągu 2 lat, już teraz warto jednak stosować zawarte w niej zapisy, które są częściowo upublicznione, np. dotyczące wartości ciśnień przy systemach różnicowociśnieniowych.

2. Przykłady oceny poprawności wykonania i działania systemów wentylacji pożarowej prezentował st. kpt. mgr inż. Paweł Wróbel (Szkoła Główna Służby Pożarniczej).

Podkreślał, że systemy ochrony ppoż. muszą być prawidłowo wykonane i działać prawidłowo w chwili oddania budynku do użytkowania, bo wykorzystywane są tylko raz dla danego budynku. Z praktyki wynika, że przy pierwszej kontroli instalacja ppoż. w zasadzie nigdy nie jest wykonana w sposób prawidłowy – najczęściej jednak wystarczą niewielkie modyfikacje, aby wszystko działało poprawnie.

Przy odbiorach sprawdzać trzeba nawet najdrobniejsze elementy systemu ppoż. Fakt, że system ochrony ppoż. się uruchomi, nie świadczy o tym, że jest skuteczny, bo np.otwory napowietrzające i wyciągi nie zapewniają przepływu powietrza w całym pomieszczeniu/budynku.

Ważne też, aby testować nie tylko poszczególne urządzenia wentylacyjne, ale także to, czy prawidłowo współpracują. Jednym ze sposobów testowania są próby z gorącym dymem.

3. O tym, jak unikać błędów przy projektowaniu instalacji wentylacji pożarowej mówił st. kpt. mgr inż. Rafał Szczypta (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej).

Z praktyki wynika, że podstawowe błędy projektowe to: źle dobrane krzywe rozwoju pożaru, złe parametry paliwa i dymu, zbyt duża wielkość siatki obliczeniowej, zbyt duże pożary w zbyt małych pomieszczeniach – efekt to niedowentylowanie pomieszczenia, nieuwzględnienie warunków zewnętrznych przy oddymianiu wentylacyjnym, pomijanie środowiska zewnętrznego budynku itp.

W przypadku budynków wysokich błędy dotyczą najczęściej projektowanej prędkości strumienia powietrza, który ma zapewnić oddymianie – nie są uwzględniane przecieki, liczba otworów. Błedy pojawiają się także w przypadku systemów różnicowych, zapewniających oddymianie klatek schodowych – często parametry ustalone są tak, że otwarcie drzwi na korytarz i ucieczka przed pożarem nie jest możliwa.

Ważne, aby przy wykonaniu instalacji dbać o prawidłowy dobór materiałów w każdym najdrobniejszym aspekcie – dla przykładu – klapa oddymiająca niewłaściwie osadzona w przegrodzie (bez wymaganej izolacji) nie zapewni właściwego oddymiania, itp.

4. Wyjątkową prelekcję podczas tegorocznej edycji konferencji wygłosił mgr inż. Dariusz Zgorzalski (Instytut Techniki Budowlanej). Wyjątkową, bo dotyczącą przede wszystkim prawnych wymagań dla systemów i urządzeń ppoż. – praktyki stosowania dokumentów w budownictwie.

5. Stałe Urządzenia Gaśnicze, a w szczególności gaszenie pożaru mgłą wodną omówiła dr inż. Agnieszka Malesińska (PW).

Prelegentka uwrażliwiała projektantów na to, aby nie traktować instalacji mgły wodnej lekceważąco. Niewłaściwie dobrane parametry takiej instalacji, bez dokładnej znajomości przebiegu zjawiska pożaru, fizyki płynów (zachowania cząsteczek mgły wodnej), mogą doprowadzić do powstania wtórnego zagrożenia, już po ugaszeniu pożaru.

6. Stałe Urządzenia Gaśnicze, tym razem urządzenia gazowe i zasady doboru gazu gaśniczego, były przedmiotem opracowania st. kpt. mgr inż. Przemysława Kubicy (SGSP).

Podczas konferencji nie zabrakło także interesujących, praktycznych prezentacji firmowych, o znaczącej wartości merytorycznej. Tematy, które omówili przedstawiciele zaproszonych firm:

 • Wentylacja i oddymianie garaży, Fläkt Bovent – wystąpienie skupione było przede wszystkim na wentylacji strumieniowej. Producent radzi, aby przed wykonaniem projektu wentylacji wykorzystującej wentylatory strumieniowe wykonywać symulacje przepływu powietrza, tak aby wyłapać wszystkie martwe strefy. Nieskutecznie usuwany, zalegający dym utrudnia, a czasem uniemożliwia akcję ratowniczą i ratowanie życia ludzi.
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru, Aereco – firma przedstawiła doświadczenia z odbioru instalacji ppoż w budynkach mieszkalnych.
 • Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych – sterowanie wentylacją, Gazex – przedstawicielka firmy podkreślała, że jeśli konkretnego problemu związanego z wyborem i lokalizacją detektora nie określa żadna norma (a niewiele jest regulacji dotyczących tych urządzeń), kierować się trzeba rozsądkiem i wiedzą na temat użytkowania budynku oraz charakterystyki gazów, które znajdują się i działają w konkretnej lokalizacji
 • Ochrona przeciwpożarowa, Rockwool – przedstawiono unikatowe i kompleksowe rozwiązania z segmentu izolacji technicznych.
 • Wentylacja strumieniowa w ofercie Venture Industries

Różnorodne rozwiązania technologiczne z zakresu ochrony ppoż. można było także poznać, odwiedzając stanowiska wystawiennicze, zorganizowane w przestrzeni konferencyjnej.

W sali A, jak wspomniano wyżej, równolegle omawiano zagadnienia ochrony ppoż. od strony instalacji elektrotechnicznych:

 • bryg. dr inż. Waldemar Wnęk omówił sterowanie urządzeniami gaśniczymi w serwerowniach,
 • bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski opowiedział o instalacjach elektrycznych niskoprądowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • dr inż. Jarosław Wiater mówił na temat zagrożenia pożarowego spowodowanego przez doziemne wyładowania piorunowe oraz ich neutralizacji,
 • o zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przeciwpożarowej dowiedzieliśmy się z wykładu dr. inż. R. Zacirki i dr. inż. J. Koniecznego,
 • o wymaganiach w zakresie prowadzenia tras przewodowych instalacji przeciwpożarowej opowiedział mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko,
 • mgr inż. Marcin Orzechowski oraz mgr inż. Julian Wiatr omawiali temat wymagań dotyczących wentylacji pomieszczeń bateryjnych zasilaczy UPS,
 • konferencja zakończyła się tematem ochrony przeciwpożarowej kanałów i tuneli kablowych, który zaprezentowali mgr inż. Julian Wiatr oraz bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konferencji i zapraszamy na kolejną edycję.