21 maja 2015 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się V Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”, organizowana przez redakcje „Rynku Instalacyjnego” i „elektro.info”.

Po uroczystym powitaniu uczestników konferencji w Auli Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej część merytoryczną podzielono na elektryczną oraz sanitarnoinstalacyjną i poprowadzono je równolegle w dwóch salach.

Wystąpienia prelegentów w tej edycji konferencji traktowały przede wszystkim o projektowaniu instalacji ppoż. Wspólnym mianownikiem wszystkich wystąpień, było określenie, że projektowanie instalacji ppoż. wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia. Podkreślano również, że to na barkach projektanta leży to, jak w przypadku zagrożenia zadziała ochrona ppoż. i trzeba przy tym pamiętać o wielu elementach, które muszą być wykonane już na etapie projektu.

Czego można się dowiedzieć o oddymianiu obiektów?

Sesję rozpoczęto od dużej dawki praktycznych informacji dla projektantów. St. kpt. mgr inż. Paweł Wróbel (SGSP) przedstawił zebranym, z jakimi problemami można spotkać się przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach logistycznych. Wystąpienie obfitowało w ciekawe przykłady rozwiązań, przydatnych w procesie projektowania.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z KONFERENCJI >>

Oddymianie realizowane jest nie tylko w budynkach, ale również w transporcie drogowym. Aspekty projektowania wentylacji w tunelach drogowych omówił mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski (SGSP). Według prelegenta, mimo wielu podobieństw w projektowaniu oddymiania w stosunku do budynków, są zasadnicze różnice, o których należy pamiętać. W przeciwieństwie do pożarów rozwijających się w pomieszczeniach, spalanie zachodzi w tunelu i w przypadku pożarów kontrolowanych przez wentylację może to doprowadzić do prawie zerowej zawartości tlenu za pożarem wzdłuż kierunku strumienia powietrza.

Dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska) omówił zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Radził projektantom, aby przede wszystkim rozapatrywać potrzeby danego budynku oraz ocenić realne zagrożenie na podstawie informacji od administratora budynku na temat działaności prowadzonej w obiekcie. Teoretyczne rozważania poparł przykładem koncepcji realizacji w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. W przypadku tego zabytkowego obiektu potencjalna moc pożaru wyznaczona na podstawie krzywej rozwoju pożaru może sięgać nawet 12 MW. Podkreślił, że ważne jest określenie możliwych dróg przepływu dymu i powietrza kompensacyjnego, ponieważ w przypadku niezidentyfikowanych nieszczelności, oddymianie obiektu może odbyć się inaczej niż to założono w projekcie. Polecał także nowe standardy projektowania, które funkcjonują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

O czym warto wiedzieć projektując wentylację ppoż. w garażach podziemnych?

Wiele emocji wzbudziło wystąpienie dr inż. Doroty Brzezińskiej (PŁ) na temat: „Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich”. W prelekcji zostały zawarte informacje dotyczące projektowania w oparciu o scenariusz pożarowy wraz z wykonaniem odpowiednich symulacji CFD. Prelegentka mówiła o tym, że W Polsce obecnie projektuje się uwzględniajac najbardziej niekorzystny przypadek, czyli, gdy przyrost mocy pożaru na krzywej rozwoju jest najszybszy. Poddała pod wątpliwość, czy rzeczywiście, takie rozwiązanie jest najsłuszniejsze ze względu na przenoszone w ten sposób na obywateli kosztów, np. wyższe ceny sprzedaży lub najmu danej nieruchomości.

Zaprojektuj mądrze i nie bój się strażaka

Omówione zostały także kwestie odbiorów instalacji ppoż. St. bryg. dr inż. Paweł Janik (KG PSP) opowiedział o swoich dotyczasowych doświadczeniach w tej kwestii oraz przedstawił konkretne wytyczne w ramach których projektant powinień działać. Do wyobraźni zebranych szczególnie przemawiały przykłady przypadków pożarów, w których istnalacja ppoż. zadziałała prawidłowo według założonego scenariusza pożarowego, a mimo to, zginęli ludzie. Podkreślił przy tym wagę indywidualnego projektu, dostosowanego do warunków i potrzeb danego obiektu.

W trakcie konferencji poruszano również tematy związane z projektowaniem oddymiamia garaży zamkniętych. Systemy wentylacji strumieniowej wraz z realizacją oddymiania garaży i funkcji bytowych z detekcją LPG omówiła Beata Graniczna (Fläkt Woods). Analizę klasy odporności ogniowej wentylatorów w systemach oddymiania oraz detale prawne w kwestii klap ppoż. zaprezentował mgr inż. Adam Prawdzik (Aereco). Czym się kierować przy doborze wentylatorów oddymiających i bytowych dla garaży podziemnych? Na to pytanie odpowiedział Arkadiusz Kurek (Venture Industries). Nie zapomniano także o izolacjach ognioochronnych. Mgr inż. Andrzej Taradyś (Rockwool) zaprezentował temat izolacji z wełny skalnej. O detekcji gazów wybuchowych i toksycznych mówiła dr inż. Jolanta Dębowska-Danielewicz (Gazex). Instalacja ppoż. nie będzie funkcjonować prawidłowo, bez sprawnie działającej automatyki. Problematykę integracji instalacji ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pożarowej z systemem sterowania omówił mgr inż. Wacław Kozubal – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (CERBEX).

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konferencji i zapraszamy na kolejną edycję.