9. Konferencja Szkoleniowa
„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.
Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”

23 stycznia 2020 r., Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, biurowiec West Gate, parter
godz. 9.00-17.00

Program konferencji*

08.30–09.00 – Rejestracja uczestników
09.00–09.05 – Powitanie gości i otwarcie konferencji
09.05–09.45 – Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej – dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
09.45–10.15 – Systemy różnicowania ciśnienia w ofercie FläktGroup Poland – Rafał Jankowski
10.15–10.55 – Projektowanie układów doprowadzających powietrze na potrzeby wentylacji pożarowej – mgr inż. Tomasz Burdzy, Instytut Techniki Budowlanej
10.55–11.20 – Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej. Zakres stosowania i zasady projektowania – Włodzimierz Łącki, Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
11.20–11.40 – Przerwa na kawę
11.40–12.05 – Kryteria oceny skuteczności wentylacji oddymiającej – kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz, Venture Industries
12.05–12.45 – Projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach – dr inż. Wojciech Węgrzyński, mgr inż. Grzegorz Krajewski, Instytut Techniki Budowlanej
12.45–13.10 – Współpraca systemów detekcji gazów z infrastrukturą techniczną budynków – dr inż. Jolanta Dębowska, Gazex
13.10–13.50 – Przerwa na lunch
13.50–14.30 – Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną – Nikon Gawryluk, specjalista ds. aplikacji ppoż.
14.30–14.55 – Pompownie przeciwpożarowe 2021 – Gniewosz Siemiątkowski, Wilo
14.55–15.10 – Przerwa na kawę
15.10–15.50 – Praktyczne aspekty sterowania, zasilania i integracji z SIUP w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Robert Zapała, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego budynków
15.50–16.30 – Wentylacja pożarowa – wybrane problemy związane z projektowaniem systemów oddymiania oraz przykłady oceny poprawności wykonania i działania – mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
16.30–16.50 – Projektowanie i obliczanie instalacji tryskaczowej – nowe narzędzia projektowe – Małgorzata Sawczuk, TR Inżynier
16.50 –17.00 – Dyskusja i podsumowanie
17.00 – Zakończenie konferencji

Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne w formie elektronicznej oraz lunch.

* program może jeszcze ulec zmianie