mgr inż. Tomasz Burdzy

Specjalista ds. systemów oddymiania. Wcześniej w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie, obecnie pracownik Instytutu Techniki Budowlanej.

inż. Nikon Gawryluk

Specjalista ds. aplikacji ppoż., były pracownik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Reprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych.

 

mgr inż. Grzegorz Krajewski

Pracownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (od 2007 roku). Autor i współautor ponad 150 opinii technicznych w zakresie wentylacji pożarowej obiektów budowlanych, analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz badań związanych z odbiorami i regulacją systemów bezpieczeństwa pożarowego. Współautor instrukcji ITB nr 493/2015 „Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena i odbiór”.

dr inż. Grzegorz Kubicki

Wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, pracownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej, autor licznych publikacji z tego zakresu. Współautor (z B. Mizielińskim) książki „Wentylacja pożarowa. Oddymianie”.

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Właściciel biura projektowego TR Inżynier zajmującego się doradztwem, ekspertyzami, konsultingiem i organizowaniem wielobranżowych zespołów projektowych. Współtwórca programu LifeCad przeznaczonego do rysowania i obliczania instalacji tryskaczowych.

dr inż. Wojciech Węgrzyński

Absolwent i wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik Pracowni Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Współautor Wytycznych ITB „Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór”.

mgr inż. Paweł Wróbel

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

mgr inż. Robert Zapała

Inżynier automatyk, absolwent AGH w Krakowie (mechatronika, robotyka i automatyka) i Politechniki Warszawskiej (wentylacja pożarowa). Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego budynków.